Фойерверките са красив спектакъл, на който често се наслаждаваме по време на тържества, като Деня на независимостта и други празници. Но чудили ли сте се как работят фойерверките? В тази статия ще обясним науката зад тези зашеметяващи дисплеи на светлина и цвят.

Натисни тук фойерверки

Фойерверките се състоят от четири основни компонента: гориво, окислител, оцветител и свързващо вещество. Горивото и окислителят се смесват, за да създадат експлозията, докато оцветителят и свързващото вещество са отговорни за красивите цветове и шарки, които виждаме в небето.

Горивото, използвано във фойерверките, обикновено е форма на барут, който е смес от въглен, сяра и калиев нитрат. Когато барутът се запали, той изгаря бързо и произвежда голямо количество газ, което създава налягане, което се натрупва вътре в обвивката на фойерверка. Това налягане кара черупката да експлодира, което изпраща оцветителя и свързващото вещество да отлети в небето.

Окислителят, използван във фойерверките, обикновено е калиев нитрат или натриев нитрат, който осигурява кислорода, необходим за изгаряне на горивото. Когато горивото и окислителят се смесят заедно, те образуват съединение, наречено черен прах, което е основният експлозив, използван във фойерверките.

Оцветителите, използвани във фойерверките, са метални соли, които се добавят към барутната смес, за да създадат живите цветове, които виждаме в небето. Различните метални соли произвеждат различни цветове, когато бъдат изгорени. Например стронциевият карбонат произвежда яркочервен цвят, докато медният хлорид произвежда синьо-зелен цвят.

Накрая, свързващото вещество се добавя към сместа, за да държи всичко заедно и да предпази оцветителите от изгаряне твърде бързо. Най-често използваното свързващо вещество във фойерверките е декстринът, който е вид нишесте.

След като фойерверкът е запален, фитилът запалва барута, който изгаря и създава налягане вътре в гилзата. Когато налягането се натрупа достатъчно, черупката експлодира, изпращайки оцветителите и свързващото вещество в небето. Докато оцветителите изгарят, те излъчват светлина с различна дължина на вълната, която се комбинира, за да създаде цветовете, които виждаме.

Формата на фойерверките определя модела, който виждаме в небето. Например, сферичен фойерверк ще произведе кръгъл модел, докато цилиндричен фойерверк ще произведе права линия. Фойерверките също могат да бъдат проектирани да произвеждат специфични форми, като сърца, звезди или усмихнати лица.

В заключение, фойерверките са комбинация от химия и физика, които се обединяват, за да създадат красива светлина и цвят. Като разберем как работят фойерверките, можем да оценим науката зад тези зашеметяващи дисплеи и да им се насладим още повече.